Тренінг “Управління проектами на базі інформаційної системи управління проектами Primavera.”

Цільова аудиторія:

Співробітники проектно-орієнтованих компаній; менеджери, що використовують в роботі проектний підхід.
Для успішного освоєння матеріалу, що викладається досить рівня користувача ПК.

Мета:

Придбання слухачами базових навичок використання ИСУП Primavera для управління проектами та підготовка їх до іспиту на отримання міжнародного сертифікату.

Програма:

1. Теоретичні основи управління проектами. Проектна діяльність компаній. Що значить управляти проектом? Визначення проекту і його життєвий шлях. Основні поняття проекту (Робота, Віха, Тривалість, Ресурс, Витрати, EPS, WBS, RBS, OBS, DBS).
2. Планування робіт проекту. Визначення дати початку / закінчення проекту. Створення переліку робіт і визначення основних проектних віх. Структурна декомпозиція робіт. Визначення логічних взаємозв’язків робіт. Оцінка тривалості і вартості робіт. Введення обмежень робіт. Типи робіт.
3. Планування ресурсів проекту. Визначення ресурсів проекту. Календар ресурсу. Доступність ресурсу. Вартість ресурсу. Призначення ресурсів на роботи. Створення RBS проекту.
4. Витрати по проекту.Поняття витрат проекту. Призначення витрат на роботи.
5. Аналіз і оптимізація плану проекту. Використання і створення уявлень для проведення аналізу. Аналіз тривалості і вартості проекту. Аналіз використання (освоєння) ресурсів. Автоматичне і ручне вирівнювання завантаження ресурсів. Критичний шлях проекту.
6. Відстеження виконання проекту. Поняття цільового плану проекту. Робота з цільовими планами. Збір і введення фактичних даних про хід виконання проектних робіт. Порівняння поточного плану з цільовим.
7. Звітність і аналіз ходу виконання проекту. Фільтрація даних в ПП Primavera. Створення звітів в ИСУП Primavera. Налаштування додаткових звітів і уявлень.
8. Створення структури проектних документів в ИСУП Primavera. Створення DBS – проекту. Призначення документів на роботи.
9. Практичні аспекти управління проектами. Типові помилки планування проектів. Що не може ИСУП Primavera.

Тренер:

Онищенко Михайло Петрович

Документ про закінчення:
сертифікат

Тривалість курсу:
16 годин

Вартість участі для однієї людини:
3000,00 грн.

Контактна інформація:
+38 044 332-46-96
(Hidden)
http://academy-pm.com.ua