СЕРТИФІКАЦІЯ DELTA

Слід зазначити, що сьогодні багато організацій, в ході своєї діяльності, обмежуються, на жаль, лише контролем дотримання бюджету і термінів, а іншими критеріями ефективності управління проектами приділяється дуже мало уваги. Тому цінність результатів цієї діяльності є вельми сумнівною. Саме в умовах економічних потрясінь приходить розуміння того, на скільки низькою є ступінь досконалості системи управління проектами, якими перевагами організації слід скористатися, які недоліки потрібно усунути, – іншими словами, що необхідно зробити, щоб система управління проектами відповідала вимогам сьогоднішнього дня.

Оцінку досконалості організації в області управління проектами можна охарактеризувати наступним чином: це «аналіз, атестація і оцінка рівня якості, досконалості або компетентності організації і індивідуумів в галузі управління проектами згідно з визначеними критеріями …»

Така оцінка визначає статус-кво організації в області управління проектами та програмами і спирається на конкретні норми, стандарти або положення, які допомагають відповісти на питання про те, що необхідно аналізувати і як здійснювати аналіз

Сертифікація по моделі IPMA Delta® – підвищення ефективності проектної діяльності підприємства, яка здійснюється відповідно до кращих міжнародних практик у сфері управління проектами. Підтвердження компетентності організації в управлінні проектами на міжнародному рівні.
Програма IPMA Delta® складається з 2-х етапів:

1. Підготовка
Внутрішній аудит поточного стану проектного менеджменту в компанії – включає 2 модуля самооцінки: персонал і проекти

Модуль «Персонал» ( «Individuals») – компетенції керівників проектів, учасників команд та інших зацікавлених осіб (з використанням моделі IPMA ICB 3.0).
Модуль «Проекти» ( «Projects») – застосування проектного підходу в організації та оцінка результатів програм і проектів, що існують регламенти процесів управління проектами та програмами (з використанням моделі IPMA Project Excellence Award).
По кожному модулю компанія заповнює спеціальну форму, де оцінює своє бачення компетенції персоналу та рівня здійснюваних компанією проектів. За підсумками внутрішнього аудиту асесори визначають відповідність організації базовим вимогам для проходження міжнародного асессмента організації.
У разі якщо компанія набирає мінімальне для наступного етапу кількість балів, то призначається міжнародний асcессмент. Якщо ж необхідна кількість балів не набрано, то, в залежності від потреб компанії рекомендується сформувати корпоративний стандарт з управління проектами та програмами, навчити і сертифікувати співробітників компанії по системі IPMA

2. Асcессмент і сертифікація
Міжнародний аудит поточного стану проектного менеджменту в компанії – включає оцінку модуля «Організація»

Модуль «Організація» ( «Organization») – компетенція компанії в організації проектного управління, проектно-орієнтована структура управління, розподіл повноважень і відповідальності (з використанням спеціально розробленої для IPMA Delta®моделі оцінки).
В ході оцінки організації проводиться інтерв’ю з персоналом компанії і перевірка документації на відповідність вимогам. Всі форми заповнюють міжнародні асесори. За результатами міжнародного аудиту організації присвоюється відповідний клас компетентності.

Відповідно до моделі IPMA Delta® розрізняються 5 рівнів зрілості організації:

Початковий: досягнення в галузі управління проектами на рівні окремих співробітників. Деякі співробітники працюють задовільно, добре і навіть відмінно, але немає єдиного стандарту для всієї організації, управління портфелями проектів та програмами в цілому незадовільно. Організація не має формальних стандартів і процесів в цій області.

Певний: існують певні стандарти управління проектами, програмами і портфелями проектів (ППП), структури і процеси управління проектами використовуються епізодично на окремих проектах.

Стандартизований: існують процеси, структури і стандарти управління (ППП), які в основному застосовуються в організації (немає повного охоплення і інтеграції)

Керований: існують стандарти, структури та процеси управління (ППП), які застосовуються у всій організації і контролюються з боку керівництва (повне охоплення та інтеграція).

Оптимізується: існують всі необхідні стандарти, структури та процеси управління (ППП), які застосовуються у всій організації, контролюються керівництвом і постійно удосконалюються

Для проходження сертифікації організація повинна відповідати ряду початкових вимог:
Наявність проектного управління в компанії (проекти, програми, портфелі)
Наявність корпоративного стандарту з управління проектами, програмами і портфелями
Наявність процесів управління проектами, програмами і портфелями
Наявність навчених і сертифікованих фахівців і керівників компанії відповідно до методології International Project Management Association (IPMA).
За підсумками сертифікації організації вручається сертифікат і заснований на результатах аcсессмента звіт з рекомендаціями міжнародних асессоров щодо підвищення компетентності організації в управлінні проектами із зазначенням конкретних напрямів розвитку і областей для поліпшення.

Асcессмент і сертифікація організацій може мати різний обсяг: можна сертифікувати одне або кілька підрозділів або всю компанію в цілому.

Українська асоціація управління проектами як українське відділення Міжнародної асоціації управління проектами (upma.kiev.ua) стартує програму сертифікації IPMA delta на території України.

завантажити презентацію

IPMA_Delta_Collection of case stories and testimonials