Управління інноваційними проектами НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗНАНЬ Р2М

Мета модуля: Сформувати в компанії компетенції управління програмами інноваційного розвитку в сучасних умовах.

Завдання модуля:

1. Вивчити сучасні технології управління інноваційними проектами та програмами
2. Дати уявлення про те, як застосовуються технології управління інноваційними проектами та програмами.
3. Створити навички управління інноваційними проектами та програмами розвитку організацій.

Перелік базових питань:

1. Введення. Сканування тенденцій розвитку ринків і організацій на основі інновацій.
2. Інноваційні концепції проектного управління. Моделі проектного управління провідних японських компаній.
3. Основи Р2М – системи знань з управління проектами та програмами інноваційних бізнесів та розвиваються. Ділова гра «Інновації в проектах і програмах розвитку на прикладі однієї з програм»
4. Постановка проблеми і вихідна ситуація в організації;
5. Визначення попередньої місії програми інноваційного розвитку
6. Розробка моделі холістичного бачення програми і її продуктів. Побудова схематичною (концептуальної) моделі програми. Креативні шаблони в управлінні програмами інноваційного розвитку
7. Профілювання місії програми
8. Визначення індикаторів ефективності виконання програми
9. Розробка стратегії програми
10. Розробка архітектури програми інноваційного розвитку. Розробка системної моделі програми
11. Розробка моделей життєвих циклів і структур декомпозиції окремих проектів
12. Моніторинг програми, системи доданих цінностей, рушійних сил і опорів, ризиків і можливостей
13. Розробка сервісної моделі програми
14. Формування ментального простору програми
15. Закриття програми
16. Уроки і найкраща практика