УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЕКТАХ.

Цілі тренінгу
Ознайомити слухачів з моделями і методами управління ризиками в проектах і програмах, методів та інструментів проектного управління ризиками, що застосовуються для управління проектами в компаніях.
Сформувати навички моделювання ризиків при запуску проектів та управління проектами компанії.
Визначити підхід до переходу компанії на проектний стиль управління ризиками на основі сучасних систем знань.
В результаті тренінгу слухач придбає знання і навички:

Визначення мети й моделювання ризиків в проектах
Управління змістом і змінами проектів при моніторингу ризиків
Планування проектів та управління ризиками в часі
Бюджетування та управління ризиками витрата проектів
Розвиток компетентності компанії
При проведенні майстер класу будуть використані приклади провідних світових і вітчизняних компаній

Програма тренінгу

Вступ. Сканування тенденцій розвитку ринків і організацій на основі інноваційних проектів.
Основні визначення управління ризиками в проектах, портфелях проектів і програмах.
Класифікація ризиків проектів і програм
Життєвий цикл і розподіл ризиків в проекті
Інтеграція управління проектами з інжинірингом, експлуатацією і бізнес – технологіями протягом життєвого циклу. Ціннісний підхід в управлінні ризиками проекту.
Ключові учасники проекту та їх ролі і джерела ризиків. Управління зацікавленими сторонами проекту. Управління проектами «орієнтоване на успіх».
Профілювання місії проектів і програми розвитку і джерела ризиків
Визначення індикаторів ефективності виконання програми. Ризики моніторингу проектів
Розробка стратегії програми. Джерела ризиків при визначенні стратегії
Якісний аналіз ризиків. Моделі, методи та кейси
Закриття програми. Аналіз ризиків і уроки управління ризиками
Базові методології управління проектами ISO 21500, PMBOK, PRINCE2. Призначення і принципи. Процеси управління проектами і ризики, пов’язані з ними.

За додатковою інформацією звертайтеся до менеджера з навчання:
(Hidden)
(044) 332-46-96