СЕРТИФІКАЦІЯ P2M

Стисло про Р2М:

1. P2M є японської системою знань і стандартом представленої у формі «Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами підприємств». Стандарт Р2М опублікований в листопаді 2001 року Японською асоціацією розвитку інжинірингу (ENAA), зараз підтримується Асоціацією проектних менеджерів Японії (PMAJ). Цей стандарт сконцентрував уроки японських компаній з 1980 року і сформував методологію управління цінністю в інноваційному розвитку компаній.

2. Японська асоціація управління проектами (PMAJ) створила систему сертифікації проектних менеджерів по стандарту P2M. Українська асоціація управління проектами є єдиним в СНД ліцензованим центром по сертифікації компетентності проектних менеджерів на основі методології Р2М.

3. Компетентність в Р2М описує систематичний практичних здібностей проектних і програмних менеджерів, заснований на системі знань Р2М, практичному досвіді і особистих якостях, відносинах і етики, які необхідні в управлінні інноваційними проектами та програмами. Формування компетентності – це процес інтеграції елементів знань, досвіду, персональних і поведінкових якостей менеджерів проектів і програм.

4. Система сертифікації в українській асоціації підтримує на два рівня сертифікації:

Сертифікований синьйор менеджер програм (СМП). Компетенції СМП встановлює межі просунутих системних знань в галузі управління інноваційними проектами та програмами. При цьому потрібно демонстрація здібностей і підтвердження практичного досвіду в управлінні інноваційними програмами.

Спеціаліст в управлінні проектами (СУП). Компетенції СУП базуються на знаннях Р2М і досвіді і персональних якостях професіоналів націлених на досягнення місії інноваційних проектів.

При сертифікації використовуються наступні критерії оцінки компетенції по Р2М

Критерії цілісного мислення: націленість на цілісну місію.
Здібності до ідентифікації проблем, їх джерел і розробці рішень щодо їх подолання.
Критерії стратегічного мислення: стратегічне сприйняття.
Здатності до сприйняття стратегічних елементів програми / проекту і розстановці їх відповідно до пріоритетів для належного застосування.
Критерії інтегрального мислення: безперервне прагнення досягти результатів проекту / програми.
Здібності до попередження, оцінці і роботі зі змінами в оточенні проекту для досягнення його результатів.
Критерії лідерства: лідерство для збільшення доданої вартості і впровадження інновацій.
Здібності до фокусування зусиль команди на інноваціях і прорив.
Критерії здібностей до планування: планування успішної концепції проекту / програми, структурування завдань та моніторинг виконання.
Здатність до планування проектних цілей і завдань, організації ресурсів, управління виконанням.
Критерії здібностей до реалізації проекту: виконання проектів / програм згідно з планом.
Здібності до використання системного підходу, побудови команди, контролю проекту і вирішення проблем.
Критерії здібностей до координації: гармонізація різноманітних дій для повної оптимізації проекту / програми.
Здібності до балансування між різними робочими групами та зацікавленими сторонами, позбавлення від напруженості, конкуренції.
Критерії навичок взаємин: соціальні компетенції і психологічні навички.
Здатність до підтримки високоефективної роботи команди шляхом мотивації і можливостей самореалізації.
Критерії націленості на досягнення результату: ініціативність і обов’язковість.
Здатність до ініціативи, підтримки ентузіазму для досягнення результату шляхом командної роботи, впровадження рольової моделі.
Критерії самореалізації: самодисципліна, самоорганізація, самореалізація.
Здатності до самоорганізації і самодисципліни, високі норми етики, прийняття на себе відповідальності, далекоглядність.