ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Цілі тренінгу
Ознайомити слухачів з моделями і методами визначення мети й базовим набором методологій, методів та інструментів проектного управління, що застосовуються для управління проектами в будівельних компаніях.
Сформувати навички запуску проектів та управління проектами будівельної компанії.
Визначити підхід до переходу будівельної компанії на проектний стиль управління на основі сучасних систем знань.

В результаті тренінгу слухач набуде знання і навички:

Цілепокладання в проектах
Управління змістом і змінами проектів
Планування проектів та управління часом
Бюджетування та управління витратами проектів
Розвитку технологічної зрілості компанії
При проведенні тренінги будуть використані приклади провідних світових і вітчизняних компаній

Програма тренінгу

Основні визначення управління проектами, портфелями проектів та програм.
Життєвий цикл проекту.
Інтеграція управління проектами з інжинірингом, експлуатацією і бізнес – технологіями протягом життєвого циклу. Ціннісний підхід в управлінні проектами.
Ключові учасники проекту та їх ролі. Управління зацікавленими сторонами проекту. Управління проектами «орієнтоване на успіх».
Базові методології управління проектами PMBOK, Р2М, PRINCE2. Призначення і принципи. Процеси управління проектами:
ініціація проекту, планування, побудова WBS, OBS структур проектів і мережевий моделі. Матриця відповідальності.
Формування команди проекту
Управління ризиками в проекті
Управління змінами в проектах
Моніторинг проекту
Завершення проекту

Вправи та ділові ігри тренінгу

Створення холістичного бачення проекту, цілепокладання, формування структури декомпозиції робіт і матриці відповідальності і статут проекту (вправа)

Start Up проекту (ділова гра)
Побудова карти зацікавлених сторін, аналіз ризиків і можливостей (вправи)
Основні функції управління проектами в організації (вправи):