Інформація про сертифікацію Individuals in Project

Management Consulting, Coaching and Training

Первинна сертифікація

 

Міжнародна асоціація управління проектами (IPMA®),як лідер на основі компетенції управління проектами  надає чотирирівневу сертифікацію IPMA (IPMA 4-L-C) Система для проекту, програми та портфоліо з управління проектами. Система IPMA 4-L-C керована IPMA через CVMB. Система 4-L-C і IPMA правила сертифікації, які підтримують систему сертифікації, застосовуються в межах кожного учасника MA за відповідним відповідаючий IPMA CB.

Для забезпечення розвитку компетентності консультантів, тренери та тренери, що працюють у сфері управління проектами, IPMA® вирішив розширити систему 4-L-C трирівневим сертифікатом для консультантів і тренерів, а також для тренерів, які працювати у сфері управління проектами та сприяти розвиток персоналу та організації. Сертифікат IPMA

Положення про консультантів, тренерів і тренерів на основі IPMA CCT Baseline та IPMA ICRCCT.

Професіонали, які проводять консультації, коучинг, освіту кетинг або навчальна діяльність у сфері управління проектами, необхідно мати певну структуру для оцінки та сертифікації їх професійні компетенції: до них належать IPMA ICB®4 та Елементи компетенції ICB4CCT. Можна застосувати ICRCCT різним фахівцям, які виконують ролі консультанта та тренер або тренер.

 

Особа, яка виконує роль консультанта та/або тренера може бути:

» консультант і / або тренер в компанії / організація,

» позаштатний консультант та/або тренер,

» консультант і/або коуч у консалтингу/тренінгу компанія, яка займається управлінням проектами консультаційні та / або коучингові послуги для клієнтів,

» педагог в академічній сфері, який виконує проект курси менеджменту для студентів,

» консультант та/або тренер, який готує кандидатів до Сертифікація IPMA.

Особа, яка виконує роль тренера, може бути:

» внутрішній тренер компанії/організації,

» позаштатний тренер,

» тренінги з управління проектами для клієнтів,

» викладач наукового напряму, який веде проект

курси менеджменту з елементами практичної підготовки

(семінари та майстер-класи),

» тренер, який готує кандидатів до сертифікації IPMA.

Практикуючи їхні консультації, коучинг і навчання компетентності, власники сертифікату IPMA можуть посилити та розвивати організації своїх клієнтів, щоб отримати краще результатів і досягнення узгоджених цілей і завдань на рівень осіб, проектів, програм, портфоліо або або організації. Як експерти, вони: діляться своїм досвідом; забезпечити коучингові та консультаційні послуги; і провести навчання та навчальні програми для персоналу з управління проектами та організації.

 

Погляд IPMA на ролі такий: тренер – це особа, яка  ділиться знаннями, а консультант і тренер дають поради особи з керівництва проекту втекли.

Тому IPMA визначає дві ролі для цілей сертифікації:

» Консультант і тренер з управління проектами (CC)

» Тренер з управління проектами (T)

 

IPMA визначає трирівневу систему сертифікації

Консультанти та тренери і тренери (CCT):

» IPMA® Рівень A:

Сертифікований виконавчий консультант і коуч в проекті

управління (CECC)

» IPMA® Рівень A:

Сертифікований виконавчий тренер з управління проектами (CET)

» IPMA® Рівень B:

Сертифікований старший консультант і коуч в проекті

управління (CSCC)

» IPMA® Рівень B:

Сертифікований старший тренер з управління проектами (CST)

» IPMA® Рівень C:

Сертифікований консультант і тренер з управління проектами

(CCC)

» IPMA® Рівень C:

Сертифікований тренер з управління проектами (CT)

 

Принципи сертифікації.

Для цілей сертифікації CCT наступні принципи

використовуються:

»  сертифікатів консультанта та тренера консультаційна та коучингова діяльність, надання та впровадження порад у проект, програму або середовище портфоліо.

» Сертифікат тренера стосується розробки навчальної програми,

розробка та впровадження програм навчання в середовище проекту, програми або портфоліо.

» Ці сертифікати базуються на компетентності. Ядро компетенції, а також спеціальні компетенції для консультанти, тренери та тренери описані в IPMA

ICB4 і ICB4CCT.

» Критерії прийнятності, функціональні сфери та обов’язки Очікувані від CCT ролі визначені на кожній із них три рівні компетенції IPMA®.

Повторна сертифікація потрібна через п’ять років і базується на докази постійної участі в управлінні проектом консультування, коучинг і навчання, а також докази відповідний безперервний професійний розвиток.

 

 

Власник сертифіката Особа, яка досягла необхідного рівня компетентності для отримання сертифіката.

 

Вимоги до індивідуальної компетентністі застосування знань, умінь і навичок з метою досягнення бажаних результатів.

Консультант з управління проектами

Особа, яка бере участь у консалтинговому проекті чи діяльності, виконує консультаційні завдання над проектами та/або програмами та/або портфоліо та/або надає консультації з питань управління проектами на організаційному / стратегічному рівні.

Тренер з управління проектами

Особа, яка працює з однією людиною або групою людей за допомогою опитування

техніки та інші моделі навчання, які ведуть до пошуку відповідних рішень реальні виклики і, таким чином, вселяє більшу впевненість у досягненні успішних результатів

проекти, програми та портфоліо.

 

Управління проектами

У цьому документі професія управління проектами включає проект, програму та

управління портфелем та інші проекти, орієнтовані на діяльність.

Тренер з управління проектами

Особа, яка передає знання та досвід аудиторії у сфері проектів,

програми та портфоліо для досягнення кращих результатів у майбутньому.

 

Консультант і тренер

Рівні

А Сертифікований виконавчий консультант і тренер, сертифікований виконавчий тренер

B Сертифікований старший консультант і тренер, сертифікований старший тренер

C Сертифікований консультант і тренер, сертифікований тренер

 

У системі IPMA 4-L-C є 3 рівні – рівні щодо сертифікації консультантів та тренерів A, B, C – розроблені для ролей CC і T Рівень IPMА побудовано визначення для сертифікації CC і T за такими основними критеріями:

» Рівень A складається з точки зору доставки та/або керівництво командами інших у консалтингу, коучингу або навчальні завдання в проектах, програмах або управління портфелем зі стратегічним впливом на професіонали окремих осіб, команд або організацій

розвитку. Виконавчий консультант відповідає рівню А і тренер; і ролі виконавчого тренера.

» Рівень B побудований з точки зору доставки та/або керівництво командою інших у консалтингу, коучингу або навчальні завдання в проектах, програмах або управління портфелем. Рівень B застосовується для старших Консультант і тренер; і посади старшого тренера.

» Рівень C побудовано з точки зору доставки консультаційні, тренінгові або навчальні завдання в проекти, програми або управління портфелем

через застосування знань/теорії у всьому відповідні компетенції. Для консультанта застосовується рівень C  тренер; і роль тренера.

» Рівень D не застосовується до консультантів, тренерів.

 

Таблиця 1.Профилі системи сертифікації консультантів та тренерів

                        Область управлення
Проект Програма Портфель
Рівень Рівень A

IPMA

Сертифікований  Виконавчий консультант відповідає рівню А і тренер Сертифікований  Виконавчий консультант відповідає рівню А і тренер Сертифікований  Виконавчий консультант відповідає рівню А і тренер
Рівень B IPMA Сертифікований старший консультант і тренер, сертифікований старший тренер Сертифікований старший консультант і тренер, сертифікований старший тренер Сертифікований старший консультант і тренер, сертифікований старший тренер
Рівень C IPMA Сертифікований консультант і тренер, сертифікований тренер Сертифікований консультант і тренер, сертифікований тренер Сертифікований консультант і тренер, сертифікований тренер

 

 

У таблиці нижче представлені описи ролей і критерії допуску для кожного з профілів:

Таблиця 2. Ролі та критерії допуску проектних менеджерів до сертифікації консультантів та тренерів

Рівень і  область управління Опис ролей Критерії допуску
Рівень A IPMA Project Management,

Programme Management,

Portfolio Management

Рівень: Certifed Executive Consultant and Coach in projectmanagement (CECC)

Сертифікований виконавчий консультант і тренер

Роль: » Виконує функції консультанта та/або тренера з глибоким

C/C тематична експертиза для окремих осіб та

групи осіб в управлінні проектами.

» Відповідальний за керівництво розробкою та

надання консультаційних або тренінгових послуг, що

мати стратегічний вплив на окремих осіб, команди або

професійний розвиток організацій.

» Виконує функції провідного консультанта або лідера

тренер, провідний консультант команди або провідний тренер команди

зі стратегічним впливом на окремих осіб, команди або

професійний розвиток організацій тощо.

Протягом останніх 8 років канд

матиме:

Мінімум 5 років досвіду

з 1500 робочими годинами як свинець

консультант або провідний тренер у проекті

управлінське консультування або коучинг

діяльності зі стратегічним впливом на в

окремих осіб, команд або організацій

професійний розвиток.

Рівень:Certifed Executive Trainer in project management (CET)

Сертифікований виконавчий тренер

Роль:  » Виконує роль тренера з глибоким предметом

експертиза для окремих осіб та/або груп

особи в управлінні проектами.

» Відповідальний за керівництво розробкою та

проведення навчальних програм, семінарів,

лекції або семінари з елементами практичних занять

які мають стратегічний вплив на людей,

професійний розвиток команд або організацій.

» Виконує функції провідного тренера або тренерської групи

лідер у командах з іншими тренерами зі стратегічною

вплив на окремих осіб, команди чи організації

професійний розвиток тощо.

 Протягом останніх 8 років канд

матиме:

Досвід роботи не менше 5 років

мінімум 1500 робочих годин як a

провідний тренер з управління проектами

навчальні заходи зі стратег

вплив на окремих людей, колективи

або професійні організації

розвитку.

Рівень B IPMA  Project Management,

Programme Management,

Portfolio Management

Рівень: Certifed Senior Consultant and Coach in project management (CSCC)

Сертифікований старший консультант і тренер

» Виконує функції консультанта та/або тренера з глибоким C/C

предметна експертиза для окремих осіб і груп

осіб в управлінні проектами.

» Відповідальний за розробку та доставку

консультаційні чи інструктажні послуги щодо індивідуальних,

командний або організаційний рівень.

» Виконує функцію консультанта або тренера, команди

провідний консультант або тренер у команді з іншими

консультанти, тренери та/або інструктори тощо.

Протягом останніх 5 років канд

матиме:

Досвід роботи не менше 3 років

мінімум 1000 робочих годин

як консультант або коуч у проекті

управлінське консультування або коучинг

діяльності.

Рівень:  Certifed Senior Trainer in project management (CST)

Сертифікований старший тренер

» Діє як тренер із глибоким знанням предмета

для окремих осіб та/або груп осіб в

управління проектами.

» Відповідальний за розробку та проведення навчання

програми, семінари, лекції чи семінари з

елементи практичної підготовки.

» Виконує функції тренера або головного тренера в a

команда з іншими тренерами тощо.

Протягом останніх 5 років канд

матиме:

Досвід роботи не менше 3 років

мінімум 1000 загальних робочих годин

в якості тренера або провідного тренера в команді

у навчанні з управління проектами

діяльності

Рівень C IPMA Project Management,

Programme Management,

Portfolio Management

Рівень: Certifed Consultant and Coach in project management (CCC)

Сертифікований консультант і тренер

» Виконує функції консультанта та/або тренера з модератором

предметна експертиза для окремих осіб і груп

осіб в управлінні проектами.

» Відповідальний за доставку або підтримку доставки

консультаційні чи інструктажні послуги щодо індивідуальних,

командний або організаційний рівень.

» Виконує функції консультанта або тренера, молодшого

консультант або тренер, консультант стажування або

тренер, співконсультант або співтренер тощо

обмежена або помірна відповідальність.

Рівень С IPMA Project Management,

Programme Management,

Portfolio Management

Рівень: Certifed Trainer in project management (CT)

Сертифікований тренер

» Діє як тренер із помірним предметом

експертиза для окремих осіб та/або груп

особи в управлінні проектами.

» Відповідальний за доставку або підтримку доставки

навчальних програм, семінарів, лекцій або

семінари з елементами практичних занять.

» Виконує функції тренера, співтренера,

випробувальний тренер тощо.

Протягом останніх 3 років канд

повинен мати: мінімум 6 місяців с

мінімум 500 годин роботи в проекті

діяльність з навчання менеджменту.

 

Послідовність кроків процесу сертифікації консультантів та тренерів
1. Заявник повинен підготувати документи для допуску до сертифікації
2. Сертифікаційний орган приймає заявку і ініціює процес сертифікації.
Заявник заповнює документи для проходження сертифікації
3. Сертифікаційний орган перевіряє кандидата на відповідність критеріям і
приймає рішення про його допуск до сертифікації,
4. Сертифікаційний орган документує своє рішення і інформує про нього
кандидата.
5. Сертифікаційний орган призначає дату проведення сертифікації.
6. Кандидат оплачує сертифікацію, згідно з курсом НБУ на поточну дату.
7. Кандидат проходить письмовий іспит та інтерв'ю.
8. Якщо кандидат має сертифікат професійного проєктного менеджера IPMA
проходить лише інтерв`ю.
9. Сертифікаційне орган проводить оцінку кандидата.
10. Вручення сертифікату
Примітка:
Заявник – людина, яка подала заявку на проходження процесу сертифікації.
Кандидат – людина, який виконав вхідні вимоги для проведення процесу
сертифікації.