Управління проектами та програмами організаційного розвитку

Управіння проектами та програмами організаційного розвитку: навчальний посiбник/ Н.С.Бушуєва, Ю.Ф.Ярошенко, Р.Ф.Ярошенко – К: “Саммит-книга”, 2010. – 200с.: iл.

Стоимость – 50,00 грн.

В книзі розглянуті моделі і методи управління проектами і програмами розвитку організаційних систем. В якості основного інструменту управління розвитком використовуються проекти і програми збалансованого розвитку, побудовані в рамках матрічних технологій.

Розроблені моделі формування бачення програм збалансованого розвитку, які дозволяють в умовах динамічного оточення і високого рівня невизначеності будувати стратегії проектів і програм розвитку й забезпечувати досягнення поставленої мети.