List of members of association 

ООО “Холдинговая компания “МИКРОН” www.micron.ua
СП “Полтавская газонефтяная компания” ww.ppc.net.ua
ООО “Бюро проектов менеджмента “РМВ” pm-in-ua.com
Національний університет “Львівська політехніка” lp.edu.ua
 Харьковский национальний университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова www.kname.edu.ua
Республиканское унитарное сервисное предприятие “Агентство развития и содействия инвестициям” www.ruspagency.by
Одеський регіональний інститут державного управління Національноїакадемії державного управління при Президентові України, кафедра управління проектами www.oridu.odessa.ua
Державний вищий навчальний заклад Міністерства освіти і науки України «Запорізький національний університет» www.znu.edu.ua